وقتی در بالای صفحه اول گذرگاه ” کتابخانه ” را کلیک کنید، به صفحه ای رهنمون می شوید که ” کتابخانه گذرگاه ” است، با بسیاری از کتاب های گاه نایاب و تمامن خواندنی.
پیشنهاد می کنم، چنانچه به این صفحه رفتید، اولین کتاب این صفحه را که ” درباره کتاب ” است کلیک کنید تا باز شود.
این کتاب بسیار خواندنی است و اطلاعات جالبی در مورد تاریخچه به وجود آمدن کتاب و دوران های سخنی که گذرانده است ” مثل کتاب سوزی های متعدد ” و نحوه بهره وری از آن در اختیار شما قرار می دهد
در هر فرصتی یکی دو صفحه آن را بخوانید. خواندنی است.