از زمانی که جهان به قرن بیست ویکم وارد شد،پیشرفت بشر در همه زمینه ها ،بویژه در دنیای ارتباطات شتابی چشم گیر وتوقف ناپذیر، به خود گرفت. اینترنت از نیمه دوم قرن بیستم پا بمیدان گذاشت و ایستگاه های فضائی با ماهواره ها یشان، همه جهان را بهم وصل کرد.

« مک لوهان» نویسنده ودانشمند کانادائی، در ابتدای قرن بیستم که هنوز خبری از وسایل ارتباطی امروزی نبود، جهان را به دهکده کوچکی شبیه ساخت وتئوری (دهکده جهانی ) را مطرح ساخت. البته او زنده نماند، تا به واقعیت پیوستن تئوری وآرزویش را ببیند.

امروزه بیش از ۷۰ درصد مردم جهان با در دست داشتن یک گوشی موبایل از کوچکترین اخبارو رویدادها با عکس وتفضیلات بسرعت برق مطلع میشوند.وبا شبکه های تلگرام، اینستا گرام، توئیتر وفیس بوک مدام در حال گفتگو وتبادل نظر با یگدیگرند.

کتابهای ممنوعه ونوشته های برآمده ازدل، بدون هیچگونه سانسوری درفضای اینترنت در دسترس همگان است.

اگر کتاب«کلنل» «محمود دولت آبادی» را در ایران سانسور میکنند واجازه چاپ نمیدهند، بزبان آلمانی وانگلیسی دراروپا چاپ میشود. وجالب است که یک مترجم ایرانی قصد داشت آنرا از زبان انگلیسی به فارسی برگرداندو در اروپا به چاپ برساند ،که با مخالفت نویسنده کتاب روبرو شد.

اما هر کتاب دیگری که در اینترنت در دسترس نباشد ،براحتی در بساط کتاب فروشی ها ی جلوی دانشگاه تهران یافت میشود.

اگر روزنامه یا نشریه ای را به خاطر چاپ یک مقاله، یا عکس یا کاریکاتور می بندند، بلافاصله همان موضوع ممنوعه در شبکه های مجازی منتشر میشود ،که بازدید کنندگان آن مطلب یا عکس بسیار بیشتر از طرفداران آن روزنامه یا نشریه است. فیلم ها ی ممنوعه از سوی دولت هم همین سر نوشت را دارند.

حال ،سانسور چی های وزارت عرض وطویل اطلاعات که گویا هنوزدر قرن نوزدهم زندگی میکنند،چشم به تصمیم سانسورچی های قزاق دارند وشهربانی ، وسالها است در خواب خرگوشی مانده اند.

بقولی اینان فکر میکنند خودشان هستند که بایدتصمیم بگیرند مردم چه بخوانند وچه ببیندد ومن اضافه میکنم غافل از این هستند که جهان عوض شده است، ومردم ایران سالها است که نه بزرگی به هرنوع سانسوری گفته اند، وهمگان میدانند که دیگرهیچ سانسوری پایدار نیست.

 *********************

با تعدادی از کتاب هائی که گذرگاه منتشر کرده است در این صفحه و صفحات دیگر آشنا شوید برای تهیه آن ها از سایت آمازون استفاده کنید
www.amazon.com