ما در گذشته نوشته مفصلی از خانم نوش آفرین ارجمند در مورد
” کولی ” داشته ایم زیر عنوان:
” غربیتی ها و کار و کوچشان ”
در www.gozargah.com
شماره ۶۸ اول تیر ماه ۱۳۸۶
http://www.gozargah.com/wp-content/themes/gozargah/newGozargah/68/topindex.htm
—————————————————————————————————————این که کولی ها از کجا آمده اند، چه چیزی چنین سرنوشت غیرمنصفانه ای را برای آنها رقم زد و چه ارتباط هایی را می توان بین فرهنگ امروز آنها با سابقه تاریخ شان جست و این عناصر چه تاثیری در فرهنگ و ادبیات اروپا بر جای گذاشته ? از موضوعاتی است که کتاب تازه منتشر شده به آن می پردازد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، کولی ها که به خاطر زندگی متفاوت و موسیقی شان در اروپا و نیز جهان کاملا شناخته شده اند‌، همواره از نظر تاریخی از موضوعات بحث برانگیز جهان محسوب می شوند. شیوه متفاوت زندگی آنها، نبودن بنیادهای جدی اجتماعی در میان آنها و موسیقی تاثیرگذارشان در ادبیات غرب بحث های فراوانی را همراه داشته است.
از این رو جماعت کولی ها از قرن هفدهم تاکنون برای انسان شناسان و تاریخ پژوهان از منابع مهم تحقیقاتی محسوب شده اند؛ هر چند نام آنها همواره با آوارگی، موسیقی، دزدی و جنایت، پیشگویی، آهنگری و تردستی گره خورده است.
تاریخ نشان می دهد که کولی ها نخستین موضوع بردگی در اروپای شرقی بوده اند و از اولین قربانیان نژاد پرستی غرب اروپا از قرن شانزدهم به شمار می آیند. آخرین نشانه های این نژاد پرستی در جریان جنگ جهانی دوم با کشتار حدود ۲۵۰ هزار نفر از آنها توسط هیتلر رقم خورد.
کتاب «کولی ها در ادبیات و فرهنگ اروپا» که به قلم دو استاد دانشگاه یعنی «دومنیکا رادولسکو» و «والتینا گلاجار» نوشته شده از نظر زبانی نیز فرهنگ کولی ها را بررسی می کند.
با این‌که هیچ کس از زادگاه اولیه کولی ها در اروپا خبر ندارد، اما به واسطه زبان پنجابی که هنوز در میان آنها رواج دارد، برخی معتقدند که خاستگاه آنها شمال غرب هند بوده است. در هر حال هنوز واژه های مشترک فارسی و گرامر آن که با زبان پنجابی هند و زبان بنگالی نقاط مشترکی دارد، در میان واژه های کولی ها کاربرد دارد.
والنتینا گلاجار دانشیار زبان آلمانی در دانشگاه تگزاس و دومینیکا رادلسکو پروفسور زبان فرانسه و ایتالیایی و محقق مطالعات زنان در دانشگاه واشنگتن است