مراحل تأسیس یک امامزاده
یک سال گذاشتن یک خمره آب و یا آبسردکن در محل گذر
۲٫ دو سال بعد…
تبدیل آبسرد کن به سقاخانه!
۳٫ سه سال بعد…
قرار دادن محلی در سقاخانه برای روشن کردن شمع!
۴٫ چهارسال بعد…
درست کردن یک سکو برای روشن کردن شمع ها!
۵٫ پنج سال بعد…
تبدیل کردن سکوی شمع روشن کردن به شکل قبر در کنار سقاخانه!
۶٫ شش سال بعد…
انداختن یک پارچه ی سبز روی سنگ قبر!
۷٫ هفت سال بعد…
گذاشتن یک جانماز و یک جلد قرآن روی پارچه سبز!
۸٫ هشت سال بعد…
مشهور کردن صاحب قبر به هر اسمی که در آن منطقه مناسب است,، مثلا شاهزاده هاشم!
۹٫ نه سال بعد…
درست کردن یک ضریح چوبی ساده و قراردادن بر روی سنگ قبر و تعبیه سوراخی در آن برای ریختن پول توسط اهالی و مسافران در آن!
۱۰٫ ده سال بعد…
درست کردن یک شجره نامه برای آن امامزاده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه!
۱۱٫ سال یازدهم…
درخواست بودجه کافی از دولت جهت بازسازی و توسعه حرم مطهر آن حضرت!
۱۲٫ شفا دادن چند فلج و کور مادر زاد همین چند ماه پیش!!!
پیوست :
البته با توجه به درجه جهل افراد منطقه، این پروسه در برخی مناطق طی یک ماه هم
به اجرا و بهره برداری رسیده است…!
.