اول جولای « دهم تیرماه » روز ۱۵۰ همین سال استقلال کانادا این کشور . بسیار پهناور است
کشوری با فقط ۱۵۰ سال تاریخ مدون ،اما چون صاحبان یا بهنر دولت های کاردان و دلسوز داشته است به پیشرفت هائی چشمکیر و حتا باور‌نکردنی در تمام زمینه‌ها دست یافته است
از رفاه زندگی گرفته تا امکانات گستر ده تحصیلی، از بهداشت رایگان برای همه سنین مردمش گرفته تا حتا در پاره‌ای مواقع داروی مجانی و بخصوص
حضور منصفانه قانون در تما زمینه‌ها و وجود امنیت و آرامش از کانادا کشوری ایده‌آل ساخته است
حکومتی دارد که اجازه می‌دهد شب‌ها با آرامش خیال سر بر بالین بگذاری
و بخاطر امکانات بسیاری، مکتشف م مخترع های زیادی ذز زمینه‌های مختلف داشته است.
کانادا میهن دوم من سالروز استقال و همبند شدنت مبارک و فرخنده باشد