ساعت ۲۱ و ٣۴ دقیقه و ٣۰ ثانیه شامگاه سه شنبه ۱٣ بهمن ۱٣۹۴جمعیت ایران از مرز ۷۹ میلیون نفر گذشت.

به گزارش ایرنا شمارش گر پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران شامگاه سه شنبه، عدد ۷۹ میلیون (۷۹.۰۰۰.۰۰۰) تن را نمایش داد.
علی اکبر محزون مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور نیز ماه گذشته رشد موالید را در ۹ ماهه اول سال جاری چهار و نیم درصد اعلام کرده بود.
به گفته وی رشد موالید در سال ۱٣۹۱ به میزان ۲،۹ درصد، در سال ۱٣۹۲ به میزان ٣،۵ درصد، در سال ۱٣۹٣ به میزان ۴،۲ درصد بوده است.
وی گفته بود بر اساس آمارها در ۹ ماهه اول سال جاری در هر ساعت ۱٨۰ مورد ولادت در کشور به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴،۵ درصد افزایش نشان می دهد.
وی همچنین درباره آمار فوت در این مدت نیز گفته بود: در این مدت ۲۷۷ هزار و ۹۱۴ مورد فوت در کشور به ثبت رسیده که ۱۵۶ هزار و ۱۷۷ مورد مرد و ۱۲۱ هزار و ۷٣۷ مورد زن بوده که بر اساس این آمار در هر ساعت ۴۲ واقعه فوت در کشور ثبت شده است.
همچنین محمدجواد محمودی رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ماه گذشته با اشاره به افزایش موالید در چند سال گذشته گفته بود که بیشترین تولدها در ایران سال ۵۹ ثبت شده است.
به گفته محمودی با تایید این که از سال ۱٣٨۰ به علت اثر گشتاور یا نیروی محرکه درونی جمعیت، با افزایش زاد و ولد در کشور مواجه بودیم، که اوج آن در سال ٨٨ قبل از اتخاذ سیاست های افزایش جمعیت، با رشدی حدود ۷/٣ درصدی نسبت به سال ٨۷ بود.
وی گفته است که این درحالی است که شعارهای حمایت از افزایش فرزند آوری از سال ۹۰ آغاز شده است.
محمودی با اشاره به این که نرخ رشد تولد درسال ۹٣ نسبت به سال ۹۲، ٣/۴ درصد افزایش داشته است، افزود: این بیشترین نرخ رشد زاد و ولد در ۲۰ سال گذشته بوده است.