IMG_0001
تمدن مارلیک یک تمدن مستقل هفت هزار ساله است که دوران زن سالاری در آن تا دوران ساسانیان دوام آورد
تپه مارلیک یک محوطهٔ باستانی در کرانهٔ خاوری سفیدرود و در درهٔ «گوهر رود» از توابع رودبار در استان گیلان است. تپه مارلیک بقایای به جای مانده از تمدن باستانی متعلق به هفت هزار سال پیش است
تپه املش یک حوزهٔ فرهنگی و باستان شناسی است که محدوده‌های دیلمان، رانکوه، اشکورعلیا، اشکورشوییل و بخشی از نواحی غرب مازندران را دربر می‌گرفت
این دو تپه و چندین تپه کوچکتر بر روی هم قلمرو تمدن مارلیک بوده اند
آثار یافته شده از نواحی مختلف دیلم، بیش از هر چیز بیانگر این حقیقت است که کوهستان های گیلان در هزاره های پیشین خاستگاه انسان هایی بوده است که به مرتبه بالایی از فرهنگ و تمدن دست یافته بودند
جام‌های شیشه‌ای هفت هزار ساله در این محوطه از اولین نمونه‌های صنعت شیشه سازی بشر است
به باور من این پیکرک ها بیشتر جنبه هنری داشته تا استفاده روزانه. دیگر این که نمادگرایی و بویژه نمادهای خورشید و باروری در آن قوی است. نمادهای اساتیری مانند ایزدبانوان و نیمه انسان ها نیز در میان این اشیا دیده می شود

آثار باستانی -1مارلین - 3مارلیک -4مارلیک - 5اصلی