تبریک سال نو

فروردین ۱۳۹۶

سال نو، بهاری دیگر و عید نوروز بر همه ی شما دوستان بزرگوار ، همکاران عزیز، وهمه ی ملت ایران درهرکجای دنیا، مبارک و سرشار از خوبی ها باشد… نویسندگان گذرگاه.