آنچه در این راستا به آگاهی عموم رسده است
==========================

اطلاعیه
در تدارک جمع آوری تعدادی « شعر و داستان کوتاه » هستیم تا تحت نام « رنگین کمان – ٢ » منتشرکنیم…رنگین کمان را که مجموعه ٢٢ داستان کوتاه
بوده است قبلن منتشر کرده ایم
.این بار می‌خواهیم کتابی با دو نوع آفریده ادبی « شعر و داستان » تهیه کنیم
از همه شما عزیزان شاعر و نویسنده داستان کوتاه تقاضا داریم با ارسال کار های خود ما را یاری کنندتا بتوانیم چنین کتابی را به یاد گاربگذاریم و خدمتی
باشد برای عزیزانی که به مطالعه چنین فراورده ای نیاز دارند

آدرس ارسال آثار
mahmood@gozargah.com


===========================

Rangin_Kaman
ر
نگین کمان شماره یک را که بصورت فرمت پی
. دی . اف است دریافت می‌دارید
توچه داشته باشید که در این کتاب یعنی رنگین کمان شماره یک که حدود چندین سال پیش منتشر شده است
شعر حضور نداشته است و از این نظر بی تردید ناقص و غیر کامل است . خوشحالیم که کتاب در راه بعنی رنگین کمان – ۲ این تقص را ندارد چون فرهیختگان بزرگواری قول همکاری داده اند و آنچه که تا کنون دریافت کرده ایم درخشانندو دلنشین
با استفاد از این فرصت یاد اور می‌شویم که کماکان در انتظار دریافت داستان‌ها و سروده های شما هستیم
طبق آمار ما که توسط قسمت آمار گو گل تهیه می‌شود این کتاب بیش از دویستهزار بار کلیک شده است که بدون شک تعداد زیادی آن را خوانده اند. با این امید که همه ی نویسندگان آن در صحت و سلامت و بخصوص موفق باشند.
لطفن توجه داشته باشید که رنگین کمان شماره ۲ بدون شک پس از اتمام
برای شعرا و نویسندگان آن وسیله ئی میل ارسال خواهد شد
در کتابخانه گذرگاه در صدر قرار خواهد گرفت و یقینن مورد استقیال خوانندگان قرار خواهد گرفت
برای لیست ئی میل های گذرگاه که بیش از دو هزار نفر است نیز ارسال خواهد شد

=================================