اسما

زن ایرانی ازدید گاه فیلم ها وسریال های فارسی :
۱٫ مثانه ندارد ونیازی به دستشوئی پیدا نمی کند .
۲٫ نمی‌داند آرایشگاه چیست ودرعمرش اسم ماتیک وریمل را نشنیده.
۳٫ هرگزبه حمام نمی‌رود.
۴٫ در خانه با روسری راه می‌رود و می‌خوابد.
۵٫ هرگز همسرش را لمس نمی‌کند، حتی اگر او سکته کرده باشد.
۶٫ روسری چنان محکم به کله اش چسبیده که درهیچ حالتی حتی به هنگام سیل و زلزله و آتش‌سوزی و انفجار و ریزش ساختمان و سونامی، از ملاج‌اش کنده نمی‌شود.
۷٫ هنگامی که همسرش به خانه برمی‌گردد، از داخل آشپزخانه سلام می‌کند و بوسیدن بلد نیست.
۸٫ ناخن‌هایش از دو میلی‌متر بلندتر نمی‌شود.
۹٫ همیشه جوراب کشی مشکی به پا دارد.
۱۰٫ از وان حمام فقط برای شستن پرده و پتو استفاده می‌کند!
۱۱٫ اگربرای خرید برود ، فقط مانتو و روسری می‌خرد و مفهموم لباس زیر را نمی‌داند.
۱۲٫ شب‌ها تنها داخل اتاق می‌خوابد و در را هم از داخل قفل می‌کند.
۱۳٫ بین شکم و گلویش صاف صاف است و برجستگی ندارد.
۱۴٫ به هر مشکلی که برخورد می‌کند، برای حل آن به امامزاده صالح می‌رود.
۱۵٫ درعمرش تل و گل‌ سرووسایل تزئینی مو را نخریده ونمی خرد
۱۶٫ فقط از راه استفراغ کردن متوجه حاملگی خود می‌شود و راه تشخیص دیگری را نه دیده ، نه شنیده ونه می داند
۱۷٫ وهمیشه پیراهن مردانه XXXL به تن دارد!