دو ماه بعد از کودتای ساختگی و به قول معروف دست ساز  ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور یک روزنامه‌نگار سرشناس و برادرش را که استاد دانشگاه است بازداشت کردند.
این نمایش برای تاراج آزادی ها و دستگیری همه ی نیروهائی مانع برقرای دیکتاتوری ترتیب داده شده بود و بهمی خاطر تعداد دستگیری ها از شمار بیرون است.
از زمان کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه تاکنون، بیش از ۲۰ هزار معلم به خاطر ارتباط احتمالی با کودتای مسخره و خنده آور از کار برکنار شده‌اند. علاوه بر این دولت ترکیه دستور تعطیلی ده‌ها مجله و روزنامه و شبکه تلویزیونی را داده و برای روزنامه‌نگاران حکم دستگیری صادر کرده‌ است. دو روز پیش، دولت ترکیه در یک اقدام تازه، ۱۱ هزار معلم را به اتهام ارتباط با پ ک ک تصفیه کرد
این نوع نمایش را را تا کنون ندیده بودیم
.