سابجی عکس -1خانم شادی سابجی و کار قشنگ برنامه ی زورق ادبیات در آب های دور
برای انعکاس صدای ادبیات ایران در خارج از مرزها، کاری کارستان را دارد انجام می دهد
در زمانه ای که هرکس کلاه خودش را چسبیده که نوازش باد هم آزرده اش نکند چنین همتی جای سپاس فراوان دارد.
با مراجعه به صفحه ی فیس بوک برنامه ی زورق ادبیات به این آدرس:
https://www.facebook.com/zoragheadabiyat

و یا با جستجو در شبکه ی یوتیوب:
https://www.youtube.com/

و یا کانال تلگرام برنامه به این آدرس:
http://telegram.me/zoragheadabiyat

می توانید مصاحبه های ارزشمند این بانوی فرهیخته با اهالی قلم و ادبیات معاصر ایران را ببینید، او شاعران و نویسندگان و مترجمانی ایرانی پراکنده شده در جغرافیای پنج قاره کره ی زمین را پیدا می کند و از آن ها برای مصاحبه دعوت می کند. با دیدن این برنامه شما در خواهید یافت که هنوز ادبیات ما دلسوز و حامی دارد و جا دارد که از او و کارهایش حمایت و تقدیر به عمل آورید.
رویای شادی یا هدف او از تولید این برنامه، به گفته ی خودش “سرمایه گذاری و تقویت افکار عمومی از طریق آشتی ایرانیان خارج از کشور با کتاب و جامعه ی روشنفکری برای تغییر سرنوشت ایران و ایرانی ” است.
پشنهاد می کنم برای حمایت از رویا و هدف شادی که در راه اعتلای ادبیات پارسی است، دست های حامی مان را به سوی دست های تنهای او دراز کنیم و به سهم خود حاصل کارهایش را باز نشر کنیم چه از طریق رسانه گذرگاه و یا ارسال ایمیل یا اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی. باشد که بین کتاب ها و اندیشه های روشنفکران خارج از کشور با افکار عمومی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج آشتی صورت گیرد.
کار هایش بسیار ارزشمند است چون کمتر رسانه ایی را می توان یافت که به واکاوی و معرفی آرا و اندیشه های نویسندگان معاصر ادبیات ایران در خارج از کشور توجهی نشان دهند و آن ها به افکار عمومی معرفی کند.
او را برای تحقق رویایش، که آرزوی هر یک از ما نیز هم هست، با دست هایمان یاری کنیم
———————
ئی میل تماس

Shadi SABOJI