عهد ۲۵ ساله نانوای محله ی نواب /هیچ سفره‌ای خالی از نان نمی‌ماند.
همه چیز از خالی شدن جیب یک سرباز در شهری غریب شروع شد. از روانداختن او به یک نانوا در اوج گرسنگی و دست رد زدن نانوا به سینه او.
برخورد نامهربانانه آن نانوا و دلشکستگی سرباز جوان که از قضا در شهر و دیار خود نانوا بود باعث شد که او تصمیم مهمی برای آینده زندگی‌اش بگیرد.
«هاشم عباسی» همان سرباز جوان است که این روزها در بزرگراه نواب، حوالی میدان جمهوری، مغازه نانوایی دارد.
او براساس عهدی که آن روز با خود بست در همه ۲۵ سال بعد از آن ماجرا به نیازمندان و کارتن‌خواب‌ها نان رایگان داده و اجازه نداده است که هیچ نیازمندی دست خالی از مغازه‌اش بیرون برود

نان مجانی.