این خانم به دلیل مزاحمت برای اتوبوس مدرسه و گرفتن  سبقت و راند به پیاده رو و ایجاد حطر برای کودکان از قاضی یک دادگاه در آمریکا این حکم را دریافت کرده است:

شینا هاردین ۳۲ ساله باید ساعت ۷:۴۵ تا ۸:۴۵ دقیقه روزهای سه شنبه و چهارشنبه در حالیکه تابلویی با مضمون ( تنها یک احمق برای سبقت از اتوبوس مدرسه وارد پیاده رو میشود ) به گردن دارد،در یک تقاطع پر رفت و آمد بایستد

البته گفته میشود علاوه بر مجازات فوق او به پرداخت ۲۵۰ دلار جریمه نقدی نیز محکوم شد.

این خانم هنگامی جرمش ثابت شد که راننده اتوبوس از سبقت او فیلم گرفت و در تحقیقات پلیس نیز ساکنان محله تایید کردند که این کار هر روزه این خانم است.