در خبرگزاری ها  آمده است:
“…. در مراسمی با حضور عبداله سالم البدری دبیرکل و مقامات عالیرتبه اوپک، تندیس جام ریتون شیر بالدار ساخته شده از برنز با روکش طلایی مربوط به پنچ قرن پیش از میلاد وهمچنین دو قطعه تابلو فرش نفیس کرک و ابریشم با طرح های پنجمین روز آفرینش اثر استاد ‘محمود فرشچیان’ و سی و سه پل اصفهان، توسط ‘علی اصغر سلطانیه’ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین به اوپک اهدا شد.” از میان تکوک های ایران باستان که در موزه های دنیا پراکنده اند، این تکوک یکی از انگشت شمارترین تکوک های ارزشمندی بود که در ایران باقی مانده بود. زمانی که کشورهای دیگر تلاش به بازگرداندن آثار باستانی به کشور مادر دارند، مایه ی شگفتی است که مسوولین کشور چه آسان چوبِ حراج بر آثار ملی ما می زنند!
——————-

امیدواریم این خبر درست نباشد