اخیرن فرهنگستان ایران

که نمی دانیم اعضایش چه کسانی هستند

و تا چه حد صلاحیت دارند

وآگاهی و سواد و دانش آن ها در چه میزانی است

و از کدام سابقه و تجربه و عملکرد برخوردارند

و در کشور ترس و دلهره اندود ما اعضای این

فرهنگستان تا چه حد استقلال و بخصوص شهامت دارند

بتازگی تعدادی از کلمات پر مصرف خارجی

را که در محاورات  مصرف روزانه

دارد معادل سازی کرده اند

لغاتی را که با مراجعه به دیکشنری ترجمه کرده اند

کنار گذاشته ایم.

بنظر می رسد که معادل های زیر تا حدی قابل توجه هستند

و ما برای اطلاع شما به آنها اشاره ای داریم

———————————————–

کرنومتر- زمان‌سنج

پلاژ- ساحل‌سرا یا کومه

مکانیسم – سازوکار

استراکچر- سازه

شف – سرآشپز

سانسور – سانسور یا بررسی

چیلر – سردکن

شوت – شلیک

تیراژ – شمار

آیکون – شمایل

فیلتر- صافی

فرمال – صوری

فولکلور – فرهنگ مردم

فرمت – قالب

کاتالوگ – کارنما

کاشانه آپارتمان –