بر خدا سجده میکنم که هرچه دارم از اوست …
بر مادرم سجده میکنم که از او عاشق تر و مهربان تر ندیدم …
بر پدرم سجده میکنم که از او صبور تر زحمتکش تر نیست …
و بر تو پدر ایران زمین سجده میکنم که این خاک را به یادگار گذاشتی … خاکی که جهانیان مدتیست به غیر از فقر و بدبختی و نامردی چیزی از آن نمیشنوند ولی هنوز نام “کوروش بزرگ” بنیانگذار حقوق بشر که میآید یاد صلح و عشق و آزادی میفتند و میفهمند ایران زمانی بزرگی به عظمت تاریخ داشته …

تبریک به مناسبت این روز از یاد رفته … !

تبریک به مناسبت گم شدن تاریخ پر افتخارمان … !

تبریک به مناسبت ثبت نشدن این روز در تقویم ایران … !

تبریک به مناسبت تروریست خواندن ایران و ایرانی در دنیا … !

تبریک به مناسبت حذف نام غرورآفرین کورش بزرگ از کتاب مدارس … !

۷آبان، ۲۹ اکتبر، سالروز جهانی بزرگداشت بنیانگذار حقوق بشر، کوروش بزرگ گرامی باد …

کوروش دوم معروف به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد) شاه پارسی، به خاطر بخشندگی، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراطوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده ها و اسرا، احترام به عقاید و مذاهب مختلف، گسترش تمدن و… شناخته شده است.