” صبح روز ۲۴ مارس ۲۰۱۱ کشاورز سبزی کار ۶۴ ساله ای در خانه اش واقع در شهر سوکاگاوا شهرستان فوکوشیما خود را حلق آویز و به زندگی اش پایان داد. این دقیقا صبح روز بعد از اعلام دولت ژاپن مبنی بر اعمال محدودیت هایی در پذیرش محصولات کشاورزی این منطقه به خاطر حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما بود. این مرد در حادثه زلزله ۹ ریشتری شمال شرق ژاپن تعدادی از افراد خانواده اش را از دست داده؛ قسمتی از خانه اش ویران شده؛ اما کلم هایی که کاشته بود هیچ آسیبی ندیده بودند. او که سابقه ای طولانی در کاشت سبزی و کلم داشت و در این کار بسیار موفق بود؛ بعد از اعلام دولت با نا امیدی گفته بود: ‹ دیگر سبزی های فوکوشیما به درد نمی خورند › و صبح روز بعد خود را حلق آویز کرد. ”
روز نامه آساهی ۲۹ مارچ ۲۰۱۱