چند روز پیش تو یه جمع هشت نفره، سه نفر گفتن تو ۲۴ ساعت گذشته ازشون دزدی شده.
یکیشون در همون راه اومدن کیفشو زده بودن و پرتش کرده بودن رو آسفالت، حالش خراب بود…
دومی شب قبل ماشینشو تو پارکینگشون زده بودن.
و سومی قفل انبارشونو شکسته بودن و هر چی برنج و بنشن و رب گوجه و روغن و مواد شوینده داشتن برده بودن.
اون روز همه‌ش از دزدی حرف زدیم… دهنمون کف کرده بود اینقدر خبر جدید در این مورد داشتیم.
فکر کنم دزدی الان یکی از شغل‌های مهم تو ایران عزیزمونه…