درحالی که هنوز مردم منتظر اعلام نتایج برخورد دولت با مدیران نجومی بگیر هستند مدیرعامل معزول بانک صادرات که جزو مدیران نجومی بگیر بود مدیر یک موسسه اعتباری شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باوجود گذشت چند ماه از افشای پرداخت حقوق های نجومی در برخی دستگاه ها هنوز داغ این موضوع برای مردم سرد نشده و جامعه منتظر برخورد با مدیران نجومی بگیر است.
ولی درحالی دولت و دستگاه های مربوطه هنوز رسماً برخوردی با مدیران نجومی بگیر نکرده اند، خبر رسیده که یکی از مدیران نجومی بگیر که گفته می شد فیش حقوقی وی بیانگر پرداخت ماهانه ۵۷ میلیون تومان بوده است به تازگی در سمتی دیگر “مدیر” شده است!
شواهد گویای آن است که اسماعیل لله گانی زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بوده ماهانه ۵۷ میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می کرده است؛ وی از جمله مدیرانی بود که در زمان افشای حقوق های نجومی با حکم وزیر اقتصاد عزل شد.
درحالی لله گانی در پی رسوایی حقوق نجومی اش از مدیریت بانک صادرات کنار گذاشته شده ولی خبر رسیده که وی با حکمی جدید که اتفاقاً مورد تأیید بانک مرکزی هم است، مدیر موسسه اعتباری توسعه شده است.
بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم اعلام کرد که لله گانی مدیر پروژه ادغام موسسه اعتباری توسعه با موسسه وحدت شده است.
بنابراین مدیریت لله گانی بعد از ادغام موسسه منوط به نظر هیات مدیره موسسه توسعه است.