مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی با بیان اینکه از امروز هیچ پروازی به عربستان انجام نمی شود مگر سفر بازگشت زائران،‌ گفت:‌ طبق برنامه پرواز برگشت حاجی ها انجام می شود و از این پس پرواز رفت به عربستان نداریم.

محمد علی ایلخانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ادامه داد:‌ از امروز هواپیماهایی که از ایران عازم عربستان می شوند،‌خالی و بدون مسافر هستند و تنها پرواز برگشت زائران را انجام می دهند.
وی افزود:‌ با این تعلیقی که انجام داده ایم پروازهای این مسیر تنها در ایام حج تمتع برقرار می شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی با بیان اینکه ‌۲۵ درصد پروازهای زیارتی به عربستان و کل عملیات عمره توسط ایران ایر و ۲۵ درصد توسط ماهان ایر و ۵۰ درصد توسط شرکت هواپیمایی عربستان انجام می شود،‌ گفت:‌ این شرکت ها قراردادی داشتند با سازمان حج و زیارت برای انتقال و جابه جایی ۷۷۰ هزار زائر به عربستان در طول مدت حج عمره،‌ در حال حاضر پروازهای دو شرکت ایرانی لغو شد و پروازهای عربستان به ایران هم قطع خواهد شد.
ایلخانی با تاکید بر اینکه تعلیق پرواز به عربستان تصمیم حکومت بود،‌ گفت:‌ مسافرانی که سفرشان لغو شد برای اخذ هزینه سفر باید به سازمان حج و زیارت مراجعه کنند مگر اینکه با حل مشکلات به وجود آمده این سفرها به حج عمره سال بعد موکول شود.
وی افزود:‌ عربستان هنوز نسبت به این اقدام کشور واکنشی نشان نداده است.