وزیر خارجه فرانسه در سفرش به ایران خواهان بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شود