عدالت برای ایران٬ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۵: گلرو راحمی‌پور٬ نوزادی که پدر و مادرش در زندان اوین بازداشت بودند٬ نوروز ۱۳۶۳ در زندان اوین تهران به دنیا آمد. پدر و مادر گلرو به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌شان بازداشت شده‌ بودند و مادرش در هنگام بازداشت باردار بود. ۱۵ روز پس از تولد گلرو٬ ماموران زندان به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادر زندانی‌اش جدا کردند و از آن زمان به بعد هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.

راحله راحمی‌پور٬ عمه این نوزاد ناپدیدشده، پس از اعدام پدر گلرو٬ بارها پیگیر سرنوشت برادرزاده‌اش شده و خواهان دانستن حقیقت درباره وضعیت گلرو است. با گذشت بیش از سه دهه از ناپدید شدن این نوزاد ۱۵ روزه٬ مقامات ایرانی تا کنون هیچ پاسخ مشخصی به عمه او نداده‌اند و او را تهدید به بازداشت کرده‌اند.