مرگ چهار نفر در بیمارستان اهواز به علت آلودگی آب آشامیدن

یک مقام بهداشتی استان خوزستان دلیل مرگ چند بیمار دیالیزی بیمارستان سینای اهواز در تابستان امسال را آلودگی آب آشامیدنی اعلام کرد.