یکی از اعضای شورای شهر تهران روز سه شنبه از مرگ ۴۱۲ شهروند تهرانی از اول تا ۲۳ آبان‌ماه جاری بر اثر آلودگی هوا خبر داد.