محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در طول دوران وزارت خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همواره سخنان همتایان پیشین خود در جمهوری اسلامی را تکرار کرده است. او این بار در پارلمان اروپا از «دمکراسی نوپا»ی ایران دفاع کرد و اعدام‌های گسترده مجرمان مواد مخدر در جمهوری اسلامی را به سود اروپا خواند