شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایران اعدام شد

امیری در سال هشتاد و هشت در سفر حج عمره ناپدید شد. مدتی بعد اعلام شد که او در عربستان ربوده و به آمریکا منتقل شده است. گفته می‌شد امیری اطلاعات مهمی درباره برنامه اتمی ایران داشت؛ موضوعی که مقامات امریکایی آن را رد کردند.
آمریکایی‌ها گفتند امیری به ایالات متحده پناهنده شده است. شهرام امیری پس از مدتی به دفتر حفاظت منافع ایران رفت و دو روز بعد به تهران منتقل شد. او مورد استقبال مقامات قرار گرفت اما سپس بازداشت شد.
در نهایتٰ شهرام امیری به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم به ده سال حبس محکوم شد. +
خانواده امیری این خبر را در گفتگو با اتاق خبر تائید کرده‌اند. قوه قضاییه هنوز خبر را اعلام و تائید نکرده است.
مشخص نیست امیری که حکم حبس و سپس تبعید خود را سپری می‌کرد، به چه دلیل ناگهان اعدام شده است