اسقف‌های انگلیکن در بریتانیا در حالی که سه ماه به انتخابات سراسری این کشور باقی مانده، در اقدامی کم‌سابقه به شدت به ماهیت سیاست در بریتانیا حمله کرده‌اند.به گزارش بی بی سی این اسقف‌ها در پیامی شدیداللحن، خواهان “دیدگاه تازه اخلاقی” در عرصه سیاست شده و آنچه را که فرهنگ رو به موت سیاسی بریتانیا خواندند، محکوم کرده‌اند.
اسقف‌های کلیسای انگلستان گفتند وظیفه هر مسیحی است که در انتخابات رای دهد.
شماری از سیاستمداران بریتانیا این پیام اسقف‌ها را دخالت در سیاست خوانده‌اند.
اسقف‌های انگلیکن گفته‌اند که کلیسا “حق و وظیفه” دارد که در باره مسایل سیاسی اظهار نظر کند.
در این پیام، کلیسای انگلستان از هیچ حزب سیاسی بریتانیا در آستانه انتخابات حمایت نکرده اما از مردم خواسته‌ تا در انتخابات شرکت کنند.
اسقف‌های انگلیکن همچنین خواهان بحث عمومی در باره موضوع‌هایی چون دفاع هسته‌ای و اقتصاد شده‌اند.
گروهی از سیاستمداران حزب محافظه‌کار بریتانیا از این پیام و آنچه دخالت کلیسا در سیاست خوانده‌اند، انتقاد کرده‌ و گفته‌اند که این پیام گرایش‌های چپگرایانه دارد.
اسقف‌های کلیسای انگلیکن گفته‌اند پرداختن به مساله مهاجرت در بریتانیا، ته‌مایه نژادپرستی به خود گرفته است. آنها می‌گویند زبان کار گرفته شده در این مورد، به طرز خطرناکی تفرقه‌اندازانه است.
در پیام اسقف‌های انگلیکن آمده که بریتانیا به یک رویکرد جدید به سیاست که آب و هوای سیاسی کشور را تغییر دهد، نیاز دارد.
انتخابات سراسری بریتانیا هفتم ماه مه امسال برگزار می‌شود و حزب حاکم محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها اندکی از رقیب خود، حزب کارگر عقب است.
برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که شمار زیادی از رای‌دهندگان در بریتانیا، به هیچ یک از احزاب سنتی رای نداده و بیشتر به احزاب رادیکال چپ و افراطی راست رای خواهند داد.
اسقف‌ها در پیام خود نوشته‌اند که تعداد زیادی از مردم بر این باورند که این که چه حزبی در قدرت باشد، چیزی را عوض نمی‌کند.