گذرگاه تیر ماه ۱۳۹۴

تیر ۱۳۹۴


گذرگاه …در چهاردهمین تابستان…بماند سالها این نظم و ترتیب…

گذرگاه شماره ١۶۴ در چهاردهین تیرماه سال انتشار

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
محمود کویر – احمد قندهاری – نادر ابراهیمی – فرشته ملک فرنود – فریدون تنکابنی – الوالفضل سپاسی – محمود صفریان – حمیر رضا یعقوبی – داود علیزاده – ناصر زراعتی -مهران بقائی – مهرداد اکبری - فروغ فرخزاد – ایالنوگالوینو- الیسا تنگسیر – نجیب محفوظ – مجید قنبری – ابوالفضل سپاسی – مهتاب خرمشاهی – مهدی مرعشی-

سلطان غزل و شاه‌ منصور – محمود کویر

تیر ۱۳۹۴

آنچه در پی می آید حکایت شاه منصور است: آخرین شاهزاده دلاوری که در برابر تیمور ایستاد و جان در این راه نهاد.
و حکایت دوستی و همدلی سلطان غزل، حافظ با وی. گزیده ای از بخشی از کتاب حافظ محمود کویر
** ادامه مطلب

نوشته ای از مهران بقائی

تیر ۱۳۹۴

این تکه زیبار را از دوست نازنینم خواندم حیف آمد شما را محروم کنم:
ادامه مطلب

نجیب محفوظ و جایزه نوبل

تیر ۱۳۹۴

نجیب محفوظ
در سال ۱۹۸۸ با دریافت جایزه نوبل ادبی عنوان اولین نویسنده عرب برنده نوبل را به خود اختصاص داد. او این جایزه را به چهارقسمت کرد قسمتی را به همسرش اختصاص داد، دو قسمت آن را به دخترانش بخشید و سهم خود را نیز صرف کمک به فلسطینیان کرد

در مورد کتاب ” پل، سیگار، شاعر – مجید قنبری

تیر ۱۳۹۴

پس از خواندن کتاب خواندنی ” پل، سیگار، شاعر ” و بیان نظریاتم که گویا خورندن این کتاب نبوده است
دوست بزرگوارم مجید قنبری که نویسنده کتاب است این متن را برایم فرستاده است که بدین وسیله از ایشان تشکر می کنم.
لازم به تذکر است که فصلها ئی از این کتاب در گذرگاه منتشر شده است

ادامه مطلب

سه شاخصه

تیر ۱۳۹۴

شادترین سن برای مردها

تحقیقاتی که به تازگی در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد ۴۰ سالگی شادترین سن برای مردان است در حالی که زنان در سن ۳۸ سالگی شادی بیشتری را تجربه می‌کنند چون در این سن و سال سلامت بیشتر، اندام متناسب‌تر و روابط دوستانه موثری دارند.

ادامه مطلب